Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

Το θύμα, ο θύτης και ο σιωπηλός μάρτυρας. Τρεις πρωταγωνιστές στο ίδιο έργο!

Με αυτό το βίντεο λάβαμε μέρος στον 18ο Πανελλήνιο διαγωνισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τιμηθήκαμε με διάκριση. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές για την ευκαιρία που μας έδωσαν να απολαύσουμε το ταξίδι.