Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013
Το χρέος

Κάνε το καλό και ρίξ΄ το στο γιαλό , λέει ο λαός μας. Όμως μερικές φορές χωρίς να το επιδιώκεις το καλό επιστρέφει σε σένα