Τρίτη 20 Απριλίου 2010

Τρένα


Νεφέλη

Σκοτεινός σταθμός, έρημος.
Τρένα στιγματισμένα απ’ την επανάσταση της εφηβείας.

..............


( Η "Νεφέλη" ζήτησε να αποσυρθούν τα ποήματά της από το ιστολόγιο. Σεβαστό, αλλά κρατήσαμε λίγους στίχους )